Adventní jarmark na farní zahradě

Jarmark pořádaný výtvarnou dílnou Labyrint v Čelákovicích.